Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Informace k zahájení školního roku 2023/2024

PRIMA

Pondělí 4. září 2023 od 9.00 hodin společné zahájení v aule školy za přítomnosti Mons. Mgr. Jana Baxanta, biskupa litoměřického. Při zahájení budou rodičům a žákům představeni jednotliví vyučující. Po skončení společného zahájení budou žáci pokračovat v programu ve své třídě - uč. č. 41 2NP, třídní učitel pan Mgr. Marek Jasa. Rodiče mají možnost besedy s ředitelstvím školy. Předpokládaný čas ukončení je kolem 11.00 hodin.

Úterý 5. září 2023

  • 8.00 – 11.45 hodin – třídnické hodiny.
  • Od 11.55 hodin vyučování dle rozvrhu.

Další Informace:

1. POZOR ZMĚNA TERMÍNU! Společný pobytový kurz primy se bude konat v termínu 5. – 7. září 2023 - Rekreační areál Pod Jedlovou, osada Jedlová 14, Jiřetín pod Jedlovou, zahájení 5. 9. 2023 v odpoledních hodinách, více informací o organizaci pobytu a platbě

2. Obědy školní jídelna Varnsdorf (412 372 112). Rodiče prosíme o přihlášení svých dětí ke konci prázdnin v kanceláři vedoucího jídelny.

3. Předpokládaný seznam pomůcek pro primu v PDF

4. Přehled plateb zákonných zástupců žáků školy

 

SEKUNDA – OKTÁVA

Pondělí 4. září 2023 od 8.00 hodin zahájení v kmenových třídách.

Úterý 5. září 2023

  • 8.00 – 11.45 hodin – třídnické hodiny.
  • Od 11.55 hodin vyučování dle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

Přehled plateb zákonných zástupců žáků školy

Nově příchozí studenti a studentky budoucí KVINTY Gymnázia Varnsdorf (z devátých ročníků ZŠ) přijdou prosím v pondělí 4. 9. 2023 v 7.45 hodin do ředitelny školy.