BOZP

GV01 - Směrnice k výchově a vzdělávání zaměstnanců k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ke stažení zde:

GV02 - Poučení žáků, studentů o bezpečnosti, ke stažení zde:

GV03 - Bezpečnost při činnostech s dětmi - Výlety a akce konané mimo školu, ke stažení zde:

GV04 - Organizace dopravy a postup zaměstnanců při zajišťování jízdy služebním vozidlem, ke stažení zde:

GV05 - Provozní bezpečnostní předpis pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou, ke stažení zde:

GV06/1 - Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky v chemické laboratoři, ke stažení zde:    

GV06/2 - Pravidla pro nakládání s chemickými látkami a přípravky při úklidu, ke stažení zde:

GV07 - Systém řízení a prevence rizik, ke stažení zde:

GV08 - Plán první pomoci – Traumatologický plán, ke stažení zde:

GV09 - Zajištění pracovnělékařských služeb, ke stažení zde:

GV10 - Seznam prací a pracovišť zakázaných ženám a mladistvým, ke stažení zde:

GV12 - Místní provozní bezpeřnostní předpis pro provoz keramické dílny, ke stažení zde: 

GV - P01 - Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, ke stažení zde:

GV - P02- Tematický plán a časový rozvrh školení o požární ochraně, ke stažení zde: